Podpísať sa pod otvorený list

Ja {krtsnémeno} {priezvisko}, občan Slovenskej republiky Vás, pani poslankyňa/pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky týmto žiadam ako jeden z 1055 občanov tejto krajiny, aby ste pri hlasovaní o predloženom poslaneckom návrhu novely, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník ako aj zákon o dobrovoľných dražbách stlačili „ZA“.

Plne súhlasím s otvoreným listom organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany spotrebiteľa a pridávam sa k jeho signatárom nakoľko sa dobrovoľná dražba týka aj mňa!

Je to aj tvoja vec!

Záleži to aj od Teba! Podpíš sa pod otvorený list poslancom!

 

Aké informácie chcete od nás dostávať na email?