Hrozí dobrovoľná dražba aj Vám?

Hneď ako sa dostanete do situácie, kedy je možné predpokladať že veriteľ pristúpi k výkonu dobrovoľnej dražby požiadajte o pomoc kvalifikovanú právnu pomoc.

Skontaktovať sa s advokátmi Spotrebiteľského Centra môžete:

  • telefonicky na čísle: 0696 850 850 v pracovné dni v čase medzi 10.00 a 14.00 hod.
  • cez WhatsApp na čísle 0696 850 850
  • osobne v poradenských kanceláriách (Bratislava, Košice, Humenné)
  • poslať dokumenty spolu so sprievodným listom poštou na adresu: Spotrebiteľské Centrum, Andyho Warhola 33, 068 01  Medzilaborce (nezabudnite na seba uviesť spätný kontakt)