Poslanci za Sme Rodina predložili návrh novely zákona o dobrovoľných dražbách

Verejnú zbierku na zabezpečenie právnej pomoci obetiam (ne)Dobrovoľných dražieb môžete finančne podporiť aj Vy!

Piati poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zo strany SME Rodina predložili do parlamentu návrh zákona o dobrovoľných dražbách. Tým bude možné obmedziť dlhodobo neúnosný stav, ktorý vzniká pri (ne)dobrovoľných dražbách a zamedziť tak rôznym špekulatívnym praktikám veriteľov.

Poslanci navrhujú novelizovať len dva paragrafy, tie však môžu mať podstatný význam pri ochrane majetku občanov. Dobrovoľná dražba sa totiž týka nielen dlžníkov, ale každého jedného občana najmä však ich obydlí.

Najalarmujúcejšie je, že (ne)dobrovoľné dražby nepodliehajú súdnej kontrole čím sa veriteľom umožnilo svojvoľne vykonať dražbu bez ohľadu na práva a záujmy dlžníka.

Desiatky vykonávaných dobrovoľných dražieb za dlhy nízkej hodnoty tak budú môcť byť ešte pred samotným konaním dražby skontrolované súdom. Ten by mal potvrdiť platnosť predmetnej pohľadávky. Následne až na základe rozhodnutia súdu bude môcť dražobná spoločnosť dražbu začať a potom vykonať.

Pridajte sa aj vy k signatárom 

 

Je to aj tvoja vec!

(Ne)Dobrovoľná dražba hrozí každému občanovi tejto krajiny. Máme možnosť obmedziť mafiánske praktiky a skrivodlivosti páchané na ľudoch.

Záleži to aj od Teba! Podpíš sa pod otvorený list poslancom!

One Reply to “Poslanci za Sme Rodina predložili návrh novely zákona o dobrovoľných dražbách”

  1. Gabriela

    Keby sudy pracovali tak ako majú, nebolo by treba nič upravovať. Ale , pretože stav je taký aký je, tak je nutné zákony aj duplicitne upravovať! Presne ako pri spotrebiteľských sporoch, kde by sud nemal vydať platobný rozkaz, kým sám neposudi zmluvu a nárok z nej plynúce. A čo sa deje? NIČ! Sudy si veselo vadávajú platobné rozkazy na sumy ktoré si úžerníci popýtajú. Vlastne samé sudy porušujú platný zákon!. Neboli by platobné rozkazy, neboli by ani ne- dobrovoľné dražby. Dobrovoľná dražba je preto dobrovoľná, lebo takou „dobrovoľnou“ má byť. Svoj majetok má predávať na dražbe vlastník, alebo ním poverená osoba. V tej „poverenej “ osobe býva problém, lebo …. ale to už by som rozoberala to, čo by mali posudzovať sudy. Množstvom vydaných zákonov nedonutime sudy lepšie pracovať. Tam musí dôjsť k iným zákrokom, týkajucich sa zleho, či žiadneho rozhodovania sudov. Zákony na to máme, len sa nedodržujú ani sudmi …. no, ak budú ešte ďalšie, možno sa szdcovia naučia , čo je vlastne ich pracovnou povinnosťou, za ktorú majú nie málo pravidelne platené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *