Zmeny v dobrovoľných dražbách nebudú, NR SR odmietla návrh

Verejnú zbierku na zabezpečenie právnej pomoci obetiam (ne)Dobrovoľných dražieb môžete finančne podporiť aj Vy!

Podmienky záložného práva, ktoré súvisia s dobrovoľnými dražbami, sa upravovať nebudú. Hnutie Sme rodina neuspelo v Národnej rade (NR) SR s návrhom novely Občianskeho zákonníka. Ako uviedli poslanci, právnou normou chceli dosiahnuť väčšiu ochranu spotrebiteľov pred záložnými veriteľmi v dobrovoľných dražbách.

„Zistili sme, že podvody na občanoch sa nepáchajú iba cez exekúcie, ale aj cez dobrovoľné dražby. Veľakrát sa exekvujú nehnuteľnosti aj v prípadoch, keď sú pohľadávky premlčané,“ zdôvodnil líder hnutia Boris Kollár. Podľa neho politici pred týmto problémom zatvárajú oči dlhé roky. „Niekomu to asi vyhovuje, asi je silný lobing zo strany splátkových, nebankových spoločností,“ myslí si.

Poslanci hnutia chceli odstrániť súčasný stav, kedy je podľa nich možné, aby sa záložný veriteľ domáhal uspokojenia svojej pohľadávky zabezpečenej nehnuteľnosťou bez akejkoľvek efektívnej preventívnej súdnej kontroly. Záložným veriteľom, najmä bankám, správcom domov a spoločenstvom vlastníkov bytov, by sa síce podľa nich sťažilo dosiahnutie uspokojenia ich nesplácaných pohľadávok, rozhodne by sa im však neznemožnilo dosiahnutie uspokojenia pohľadávky.

Novela mala prikázať veriteľovi a dražobnej spoločnosti, že nehnuteľnosť môžu predať v dobrovoľnej dražbe iba v prípade, ak je pohľadávka potvrdená súdom. Ten by musel pred dražbou nehnuteľnosti preskúmať pohľadávku, či je vôbec oprávnená a v akej výške. Prípustná mala byť aj notárska zápisnica, v ktorej dlžník a záložca vyhlásia, že súhlasia s vykonateľnosťou pohľadávky.

Je to aj tvoja vec!

(Ne)Dobrovoľná dražba hrozí každému občanovi tejto krajiny. Máme možnosť obmedziť mafiánske praktiky a skrivodlivosti páchané na ľudoch.

Záleži to aj od Teba! Podpíš sa pod otvorený list poslancom!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *